Pasienttransport

Nedre Romerike Taxi har avtale om pasienttransport i de fleste kommuner på Romerike.
Bestilling av pasienttransport gjøres enten hos behandler eller via Pasientreiser, telefon 05515.
Nedre Romerike Taxi har høyt kvalifiserte sjåfører som utfører pasienttransport med taxier som er spesialtilpasset og godkjent for denne typen oppdrag.
Mer informasjon om ordningen for pasienttransport finner du på pasientreiser.no