Pasienttransport

Nedre Romerike Taxi har avtale om pasienttransport i de fleste kommuner på Romerike.
Bestilling av pasienttransport gjøres enten hos lege/behandler eller via Pasientreiser, telefon 91505515.
Nedre Romerike Taxi har høyt kvalifiserte sjåfører som utfører pasienttransport med taxier som er spesialtilpasset og godkjent for denne typen oppdrag.

Du kan søke om å få støtte til pasientransport digitalt også, på nettsidene til Helsenorge tjenester.helsenorge.no/pasientreiser (pålogging med BankID etc.).
På nettsidene til Helsenorge kan du også laste ned skjema dersom det er behov for å sende inn din søknad om støtte til pasienttransport på papir.

Søknad om å få dekket utgifter til din pasienttransport kan også gjøres etter at reisen er gjennomført. Husk å ta vare på kvittering fra din taxitur, eller dokumentasjon på andre utgifter knyttet til din pasienttransport.

Mer informasjon om ordningen for pasienttransport finner du på nettsidene til Pasientreiser pasientreiser.no og på nettsidene til Helsenorge på helsenorge.no/pasientreiser


Get patient travel information in English.