Flytaxi

Sonekart%20flytaxi%20NRT%202023
Fastpris%20sonekart%20NRT%202023
Tillegg%20
Fastpris%20Oslo%20Osl_2023

Forhåndsbestilling Fastpris Gardermoen

I forbindelse med forhåndsbestilling av transport til/fra Gardermoen skal kundemottager avtale med kunden
hvor lang tid etter flyets landing kunden ønsker at bilen skal være på plass.
Dersom det avtales henting 45 minutter etter landing, skal sjåføren vente inntil 55 minutter uten tillegg i prisen.
Etter dette kan det tas et tillegg på kr 90 pr. påbegynt 15 minutter.
NB! Det er ikke lov å ta ekstra dersom kunden er under 10 minutter forsinket i forhold til avtalt tid.
Sjåføren forplikter seg til å sjekke når flyet skal/har landet, enten via TXM eller andre media.
Det gjelder egne priser for Maxi Taxi tilsvarende timepris/4 (dagtakst) for det aktuelle antallet
passasjerer.
 

Fastpris Gardermoen – hoteller m.m.

Fastprisen for turen bestemmes av bestilt hentetid ved forhåndsbestilling. Ved direktebestilling gjelder
tidspunktet får når turen ble mottatt, dette står på turutskriften. Dersom bilen er bestilt til kl. 17:00 brukes
prisen for 17:00-06:00, dersom bilen bestilles til kl. 06:00 brukes prisen for 06:00-17:00.
 

Oppkall til Fastpris Gardermoen

Fastpris bestemmes av tidspunktet for når bilen ble kalt opp, ikke tidspunktet for når bilen har kommet seg
frem til Plattformen. Vedkommende i Taxidepot som bestiller bil, bør skrive dette tidspunktet på kundens
henvisning.


Bekreftelse

Nedre Romerike Taxi BA bekrefter med dette at våre sjåfører har rett til å belaste sine kunder med kr. 23,- som
refusjon for utlegg vedrørende passeringsavgift til Taxidepot as, Gardermoen, ved turer fra Gardermoen
hovedflyplass. Utlegget belastes med hjemmel i forskrift av 13. april 2000 fra Konkurransetilsynet,”
Maksimalpriser for kjøring med drosjebil”, gjeldende fra 1. mai 2000. Ved turer som betales etter faste priser
gitt ved spesielle tilbud, inngår passeringsavgiften i fastprisen, såfremt ikke annet fremgår av pristilbudet.
Fastpris flyplasstaxi på Svippr
Svippr benytter postnumre i sin kalkulering av pris dvs. at avvik i pris kan forekomme når du bestiller pr. telefon.