Resepsjonsbooking

Vi tilbyr online bestillingssystem tilpasset bedrifter og institusjoner med behov for rask og enkel bestilling av taxi. Systemet gir full kontroll på turer som er i bestilling, samt oversikt historikk over turer som er utført.

For de med stort behov for taxibestilling vil vi ha mulighet til å stille et selvbetjent nettbrett til disposisjon i resepsjonen.
Disse bestillingsløsningene er kostnadsfrie for deres bedrift.

For mer info om en slik VIP-avtale for deres bedrift, send deres forespørsel til marked@taxus.no.
 
Login resepsjonsbooking: https://ta-bookingterminal.itf-as.no/reception