Selvbetjent booking

Automatisk reservasjon via nettbrett/smartboard. Utplasseres hos kunder med stort volum.
Ønskes løsninger for din bedrift, ta kontakt med marked@taxus.no.