Fakturering

Vår fatureringstjeneste er for kunder som har rekvisisjon. Fakturerer 2 x pr. måned.

For mer info om en fakturaavtale for deres bedrift, send deres forespørsel til regnskap@taxus.no.