Har du glemt noe i en av våre taxier?

Glemt igjen noe i en av våre taxier? Ikke fortvil. På kvitteringen din, som du mottar etter endt taxitur, finner du direktenummer til taxien som kjørte deg. Taxifører skal etter hver tur undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at gjenglemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme. Er ikke dette mulig, skal fører levere alle gjenglemte gjenstander til politiets hittegodsavdeling innen 24 timer. Telefonnummer til Politiets hittegodsavdeling på Lillestrøm er: 64842104.