Bilparken

Nedre Romerike Taxi disponerer nær 160 taxier med plass for inntil 16 personer samt transport av rullestolbrukere. Nedre Romerike Taxi tilbyr flere forskjellige taxitjenester, som for eksempel Returtaxi, Flyplasstaxi og kjøring i maxitaxi. Dessuten tilbyr Nedre Romerike Taxi raskt og effektivt Taxibud – et lønnsomt alternativ til tradisjonell budkjøring.