Om oss

Nedre Romerike Taxi ble etablert i 1987 etter en sammenslåing av Lillestrøm, Lørenskog og Nittedal Taxi. Sentralen er heleiet av ca 130 drosjeeiere på Nedre Romerike. Vi disponerer nær 160 taxier med plass for inntil 16 personer samt transport av rullestolbrukere. Våre biler og sjåfører holder høy standard og er underlagt strenge interne krav. Vi arrangerer jevnlig videreutdanning og kurs for våre sjåfører. Ca 300 løyvehavere og sjåfører er tilknyttet vår sentral.

I 2004 ble Taxus Akershus etablert og er en fellessentral for Nedre Romerike Taxi og Asker og Bærum Taxi. Taxus Akershus utfører administrative oppgaver for flere taxisentraler innen callsenter, marked, trafikkdirigering, kontroll og oppgjør og håndterer 1,2 millioner turer årlig.

Vi har mange fornøyde og lojale kunder og det er stadig vårt mål er å være ”Det naturlige førstevalget og vi frakter deg trygt frem”.


Datterselskap

Miljøtaxi er 100% heleid datterselskap eiet av Taxus Akershus AS


miljofyrtarn
Nedre Romerike Taxi SA
er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Klima og miljørapporter tilgjengelig ved forespørsel.