Miljøtaxi

 Nedre Romerike Taxi har fokus på å ta vare på miljøet og på å redusere utslipp av Co2 lokalt i taxinæringen. Miljøtaxi er Nedre Romerike Taxi sitt bidrag mot et grønnere alternativ, og på denne måten viser vi vei mot et lavere miljøutslipp totalt innenfor transportnæringen.
 

Miljøtaxi er elektrisk

Nå har Nedre Romerike Taxi 23 elektriske taxier i trafikk – som du kan velge mellom når du bestiller en miljøtaxi fra Nedre Romerike Taxi. Med tiden har miljøengasjementet i samfunnet vokst, og miljøvennlige biler blir stadig vanligere å se på norske veier. En miljøtaxi fra Nedre Romerike Taxi er et miljøvennlig alternativ til en tradisjonell taxi.
 
I tillegg til at vi har el-biler og biler med lavutslipp, holder vi EcoDriver® kurs – som er obligatorisk for alle våre sjåfører. Dette bidrar til mer skånsom og miljøvennlig kjøring.
 

Miljøtaxi for bedrifter og private

Miljøtaxi er et grønnere alternativ for næringslivskunder og private som ønsker å bidra til et sunnere og mer bærekraftig miljø. Har du valgt miljøtaxi fra Nedre Romerike Taxi, så har du bidratt.
 

Miljøtaxi og Miljøfyrtårnbedrift

Nedre Romerike Taxi er nå sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen er satt som et krav i alle anbud fra myndighetene – for å utføre ulike transportoppdrag på deres vegne, f.eks. pasientreiser med miljøtaxi.
 
Nedre Romerike Taxi vil fortsatt jobbe for at vi og våre samarbeidspartnere også har fokus på miljøvennlige løsninger i fremtiden.

Last ned app

For enklere bestilling Android og Apple

Bestill maxitaxi

Fem personer eller mer
bestill maxitaxi på 09080

Kundeservice

Chat med oss eller ring
09080 eller 67 10 00 80
Org.nr. 966 636 807     Besøksadresse: Tvetenveien 4, 0661 Oslo
Taxus Akershus AS      Telefon: 67 10 00 80      Besøksadresse: Strandveien 37, 1366 LYSAKER      Postadresse: Postboks 410, 1327 LYSAKER    Org.nr. 987 002 964