Veileder, oppsummering

Her finner du en oppsummering av dokumentasjon og krav knyttet til alle anbud, kontrakter, oppdrag og bestemmelser knyttet til disse.
Dersom du ønsker utfylleinde informasjon, kan dette finnes på Nedre Romerike Taxi sitt intranett (krever innlogging)


veileder bilde
 

Oppsummering

NRT Pasientreiser liten bil 2023
         (Og returordning for PT)
NRT Resttransport 2023
NRT Blodbanken 2022
NRT dagsenter Nittedal minibuss 2023

Flere veiledere blir publisert fortløpende.

Dersom du er sjåfør, kan du be løyveinnehaver om å laste ned de dokumentene du trenger.
Har du spørsmål til disse veilederne kan du sende epost til marked@taxus.noMvh
Taxus Akershsus AS
Marked
Fred Bing