Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Påsitt minimum 10 timer.
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkursetTIMEPLAN 
Sjåførkurs 2022

Uke 22 Mandag 30.mai 18:00 - 21:00 Registrering / Drosjekurs teori
Tirsdag 31.mai 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Torsdag 02.jun 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori

Uke 23 Tirsdag 07.jun 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Onsdag 08.jun 18:00 - 21:00 Drosjereglement / førstehjelp

Uke 24 Mandag 13.jun 18:00 - 21:00 Taksameterkurs
Tirsdag 14.jun 18:00 - 21:00 Taksameterkurs
Onsdag 15.jun 18:00 - 21:00 Kjentmannsprøve