Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Påsitt minimum 10 timer.
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her
  •  

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkurset

 

TIMEPLAN 

Sjåførkurs April 2024

Uke 14

Kostnad kr 3500.- betales med kort.
Krav til deltagelse: se sentralens nettside.
Klokkeslett: kl 1600-kl 2000 alle dager vær presise.
Ta med offentlig kjøreseddel og førerkort.

Tirsdag 02.04.2024 Registrering, betaling, organisasjon og service.
Onsdag 03.04.2024 Førstehjelpskurs.
Torsdag 04.04.2024 Taksameterkurs.
Tirsdag 09.04.2024 Eco Driving og innføring i kjennskapsprøve.


Påmelding sendes til: elin@taxus.no

 Endring på timeplan kan forekomme ved stor pågang