Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Påsitt minimum 10 timer.
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkursetTIMEPLAN 

Sjåførkurs  april/ mai 2023

Uke 17
Mandag 24.april 18:00 - 21:00 Registrering / Drosjekurs teori
Tirsdag 25.april 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Onsdag 26.april 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Torsdag 27.april 18:00 - 21:00 Drosjereglement ABT

Uke 18
Tirsdag 2.mai 18:00 - 21:00 Drosjereglement NRT
Onsdag 3.mai 18:00 - 21:00 Førstehjelp
Torsdag 4.mai 17:00 - 20:00 Taksameterkurs 

Uke 19
Mandag 8.mai 17:00 - 20:00 Taksameterkurs 

 

 Endring på timeplan kan forekomme ved stor pågang