Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

 • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
 • Språktest
 • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
 • Påsitt minimum 10 timer.
 • Se kjennskapspensum her
 • Se kunnskapspensum her
 •  

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkurset

 

TIMEPLAN 

Sjåførkurs  Desember 2023

Uke 49

 • Tirsdag 05.desember 17:00 - 21:00 Registrering, betaling, organisasjon, service.  
 • Onsdag 06.desember 17:00 - 21:00 Førstehjelpskurs 
 • Torsdag 07.desember 17:00 - 21:00 Taksameterkurs  
 • Mandag 11.desember 17:00 - 21:00 Eco drive og gjennomgang av prøve

Påmelding sendes til: elin@taxus.no

 Endring på timeplan kan forekomme ved stor pågang