Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Påsitt minimum 10 timer.
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkursetTIMEPLAN 

Sjåførkurs aug / sept  2022

Uke 35
Tirsdag 30.aug  18:00 - 21:00 Registrering / Drosjekurs teori
Onsdag 31.aug  18:00 - 21:00 Drosjekurs teori

Uke 36
Mandag 05.sep 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Tirsdag 06.sep 18:00 - 21:00 Drosjereglement ABT
Onsdag 07.sep 18:00 - 21:00 Drosjereglement NRT

Uke 37
Mandag 12.sep 18:00 - 21:00 Taksameterkurs 
Tirsdag 13.sep 18:00 - 21:00 Taksameterkurs 
Onsdag 14.sep 18:00 - 21:00 Førstehjelp
Torsdag 15.sep 18:00 - 21:00 Kjentmannsprøve