Jamførpris

Slik beregnes prisen:

Jamførpris er basert på startpris (fra holdeplass) + 8 km + 13 min betalt tid 
Eventuell venting på avtalt henteadresse (kr/min) + Startpris + faktisk kjørte km (kr/km) + faktisk medgått tid (kr/min) = Sum total.
Dersom "Sum total" blir mindre enn minsteprisen, betales minstepris.
Er du usikker på om drosjen har beregnet riktig pris - be om kvittering og ta kontakt med sentralen.