Det skal utarbeides en ny ansiennitetsliste for Nedre Romerike Taxi.
Søkere må ha vært fulltidsjåfører ved Nedre Romerike Taxi siste seks, 6 måneder.
Alle søkere til listen må melde sin interesse på post@taxus.no
Frist er 01.05.2022