Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.
Kjennskapsprøve for Oslo og Akershus

Språktest
Intern kjennskapsprøve for Nedre Romerike
Kjøretest EcoDrive
Taxikurs med: Kjennskap, Førstehjelp, Taksameteropplæring, Eco Driving og Service kurs
Kartbokprøve.
Påsitt minimum 10 timer.
Medlytt minimum 2 timer.
Vi har påbegynt et samarbeide med Vox der det vil bli gjennomført 80 timers kurs.:

Faglig innhold i kurset blir:
IT-kompetanse og Grunnleggende data
Elektronisk kommunikasjon
Bygging og utvikling av omdømme
Lov-stoff og innsikt i formelle rammer og krav
Lokale forhold i fokus
Organisasjon