Bli sjåfør

For å bli sjåfør tilknyttet Nedre Romerike Taxi kreves:Offentlig kjøreseddel fra politiet. Søknad om kjøreseddel sendes politiet etter fullført sjåførkurs med beståtte prøver (se under).

 
Språkkrav. Godkjent dokumentasjon (kandidaten må kunne dokumentere ett av punktene under):
- Vitnemål fra grunnskolen, 3 år (ungdomsskole).
- Vitnemål fra videregående skole, 3 år.
- Vitnemål fra universitets- eller høgskoleutdanning ved norske utdanningsinstitusjoner (på norsk).
- Språkprøve (Taxiskolen) - Språkprøve bestilles ved personlig oppmøte på vårt trafikkontor i Tvetenveien 4 på Helsfyr i Oslo.
Åpningstider: mandag - fredag, 08:00 - 16:00.
Pris for språkprøve: NOK 600,-.
 
Fullført taxikurs med taksameteropplæring, førstehjelp, Eco-Drive, reglementer og servicekurs. Kurset går over 3 - 4 uker, 2 - 3 dager i uken (på kveldstid).
Påmelding til taxikurs skjer ved personlig oppmøte på vårt trafikkontor i Tvetenveien 4 på Helsfyr i Oslo.
Kursavgift (dersom kandidaten ikke har gyldig offentlig kjøreseddel): NOK 7500,-.
Kursavgift (dersom kandidaten har gyldig offentlig kjøreseddel): NOK 7000,-.
 
Bestått kartbokprøve (krav for å kunne søke om offentlig kjøreseddel).
Pris for prøve: NOK 500,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Bestått kjennskapsprøve for Oslo og Akershus (krav for å kunne søke om offentlig kjøreseddel).
Pris for prøve: NOK 900,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Bestått kjennskapsprøve for Nedre Romerike.
Pris for prøve: NOK 900,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Besøk hos vår administrasjon- og vårt kundesenter i Strandveien 37 på Lysaker i Bærum. 
 
Alle kandidater må ha hatt førerkort (klasse B) i minst to år før de kan få ID-kort som sjåfør tilknyttet Nedre Romerike Taxi.

Kontakt oss