hvit

.

På grunn av covid-19, maks tre passasjerer. 
 Due to covid-19, max three passengeres.
For 4-10 people, call our customer service center.
hvit

Viktig!

På grunn av covid-19 (Corona), og for å forhindre smittespredning, ser vi behovet for å
begrense antall personer i en vanlig taxi. Det er ikke tillatt å transportere mer enn tre personer.
Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen.
For bestillinger med 4-10 personer, ring vårt kundesenter.

 Due to covid-19 (Corona), and to prevent the spread of infection, we see the need to limit
the number of people in a regular taxi. It is not allowed to transport more than three people.
Driver and Customers must wear a face mask during the drive.
For bookings with 4-10 people, call our customer service center.