hvit

Viktig!

På grunn av covid-19 (Corona), og for å forhindre smittespredning, ser vi behovet for å
begrense antall personer i en vanlig taxi. Det er ikke tillatt å transportere mer enn to personer.
For bestillinger med 3-8 personer, ring vårt kundesenter.

 Due to covid-19 (Corona), and to prevent the spread of infection, we see the need to limit
the number of people in a regular taxi. It is not allowed to transport more than two people.
For bookings with 3-8 people, call our customer service center.